banner_2.png

Construcciones y Obras Públicas García Cano é Hijos, S.A., va ser fundada per D. Cristóbal García Cano a la ciutat de Mataró. Actualment es una empresa dedicada principalment a l’obra pública i civil, edificació industrial i habitatges plurifamiliars així com enderrocaments i rehabilitacions en general.

Es caracteritza per la seva qualitat i la professionalitat cercant l'excel·lència en tot moment, reciclant-se dia rere dia adaptant-se a les noves necessitats.